054 56 75 91 info@raveydts.net

Staal - Fabricatie & Groothandel

Raveydts Metaal handelt in betonnetten – poutrellen – betonijzer – gelaste balken – gelaste buizen – metaalconstructies – …

Zowel voor professionals als voor de doe-het-zelvers

Privacy policy

Teneinde de verstrekking van informatie door Raveydts Metaal aan de bezoeker van de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijks gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam, émailadres of telefoon- en faxnummer waardoor de gebruiker geïdentificeerd wordt. Raveydts Metaal heeft deze informatie nodig teneinde haar diensten te kunnen verlenen, facturatiegegevens te bekomen of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden. Raveydts Metaal eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.

Raveydts Metaal maakt gebruik van Google Analytics om statistieken van de website te verzamelen en deze gedetailleerd weer te geven. Hiermee krijgt Raveydts Metaal een duidelijk beeld van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves van de site. Raveydts Metaal heeft in Google Analytics echter het delen van informatie uitgeschakeld en een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google en voldoet hiermee aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG) is een Europese richtlijn die vanaf mei 2018 van kracht is. GDPR staat voor Beschermen, bewaren en het recht op vergetelheid van gegevens en databanken. Volgende persoonsgegevens worden bewaard voor facturatie en bestellingen: Naam, Adres, Telefoonnummer, E-mail en/of BTW-nummer. De bewaarde gegevens worden enkel gebruikt door Raveydts Metaal en worden niet gedeeld met derden. U heeft ten allen tijde het recht uw gegevens te laten schrappen, aanpassen of te consulteren uit onze databanken, dat kan u door middel van een schriftelijke aanvraag aan Raveydts Metaal.

Edingsesteenweg 282A
9400 Denderwindeke (Ninove)
BTW nr 0471412773

telefoon 054 56 75 91
fax 054 56 83 77

info@raveydts.net